Autentificare

sau

Bine ati venit la
Centrul Pentru Perfectionare TeachIT

SIMPOZIONUL LA NIVEL INTERNAȚIONAL "Metode inovative de evaluare"

Tipul activității de perfecționare: Simpozion cu participare indirectă

Categoria în care se încadrează activitatea de perfecționare – Nivel Internațional

ORGANIZATORI:

CENTRUL PENTRU PERFECȚIONARE ÎN EDUCAȚIE TEACHIT
și

CENTRUL EUROPEAN PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE

în parteneriat Unitățile preșcolare/școlare participante din România și Republica Moldova

TEMA:

Teorii și bune practici de organizare a conținuturilor în învățământul preuniversitar

GRUP ŢINTĂ:

Cadrele didactice îndrumătoare din învățământul preuniversitar

SECȚIUNI:

 1. Sesiune de comunicări pentru cadrele didactice pe tema propusă (articole/ lucrări);
 2. Exemple de bune practici (proiecte didactice/ teste docimologice cu baremul aferent/ fișe de lucru).

MAPA PROFESORULUI (Documentele sunt semnate și ștampilate de ambii organizatori):

 1. Certificat participare Simpozion Internațional "Metode inovative de evaluare";
 2. Diplomă de excelență;
 3. Diploma de participare la schimb de experiență;
 4. Acord de parteneriat pentru educație;
 5. Adeverință participare Simpozion Internațional "Metode inovative de evaluare", cu ore;
 6. Adeverință organizare Simpozion Internațional "Metode inovative de evaluare";
 7. Adeverință promovarea imaginii școlii;
 8. Adeverință de publicare articol Simpozion Internațional "Metode inovative de evaluare", revistă cu ISSN;
 9. Adeverință de membru al revistei;
 10. Adeverință de coordonator revistă națională;
 11. Adeverință publicare material pe platforma educațională/ revista electronică cu ISSN;
 12. Adeverință de colaborator platformă educațională digitală, an școlar 2022-2023;
 13. Adeverință de utilizare a platformei TeachIT.ro, an școlar 2022-2023;
 14. Adeverință Organizator/ Evaluator activitate aplicativă "Metode inovative de evaluare";
 15. Proces-verbal privind desfășurarea activității de formare profesională "Metode inovative de evaluare";
 16. Diplome de merit pentru preșcolarii/ elevii care participă la activitatea aplicativă "Metode inovative de evaluare" (online – variantă printabilă, personalizabilă);
 17. Revista în format pdf, online, Lucrările Simpozion Internațional "Metode inovative de evaluare";
Centrul Pentru Perfectionare TeachIT SRL
Reg. Comerţului J52/104/2022
Cod Fiscal 45636203
Valea Argovei, Calarasi, Romania
office@teachit.ro